אמנת שירות
אתר 4SeniorShops מציג את הספקים ונותני השירותים המובחרים בתחומם ומפגיש אותם עם לקוחות הגיל השלישי.

הספקים ונותני השירותים באתר 4SeniorShops נותנים:
  • פרסום מהימן בהשוואת מחירים, פרסום הגון לתחרויות, מבצעים ועוד.
  • מידע מלא וחיוני לצרכן לפני ביצוע העסקה, יבטיחו מתן שירות ראוי גם לאחר השלמת העסקה
  • כיבוד ההגנות הצרכניות בחוק וחוזים ותקנונים הנקבעים באופן חד צדדי שחייבים להיערך באופן הגון, תוך שמירת זכויות הצרכן
  • התחייבויות לחוזים וסיכומים גם אם סוכמו בעל פה
  • התחייבות לשמור על האוספים ומנהלים מידע באופן ממוחשב מפני חשיפה ושימוש לרעה
צוות 4SeniorShops מוכן תמיד לקבל טענתיכם והערותיכם.
בכל עת תוכלו לפנות ישירות למנהלי האתר באמצעות הדואר האלקטרוני.
התשובות יתקבלו לתיבת הדואר האלקטרוני שציינתם בפנייתכם.
  • בכפוף לתנאי שימוש אתר 4SeniorShops